MYFILE1

Saturday, 19 July 2014

PROGRAM KITAR SEMULA MEGAPembangunan insan merupakan salah satu agenda utama negara dalam usaha mencapai status negara maju menjelang 2020. Generasi yang berilmu, berkemahiran yang berbekalkan nilai-nilai murni dapat meningkatkan penghayatan terhadap kecemerlangan. Nilai kepunyaan terhadap kebersihan, keindahan dan semangat cintakan negara harus dijadikan amalan hidup setiap warga Malaysia. Antara tujuan Program Kitar Semula Mega ini dijalankan ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran dalam kalangan pelajar berkaitan usaha penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar. Penghayatan dan semangat ini perlu dipupuk dan disuburkan melalui proses pendidikan yang harmonis di sekolah. 

Selain itu, persekitaran fizikal dan sosial yang indah merupakan antara ciri-ciri penting yang merangsang dan menyumbang kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang menyeluruh. Oleh itu, rasa tanggungjawab pelajar terhadap isu alam sekitar haruslah dilentur dari peringkat sekolah lagi kerana persekitaran sekolah yang kondusif kepada pembelajaran, sentiasa ceria, nyaman dan harmoni, mendorong warga sekolah dan masyarakat meminati serta berbangga dengan sekolah mereka. Seiring dengan tema ’’Melentur Buluh Biarlah Dari Rebungnya’’, warga pelajar khususnya haruslah dididik dengan pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah agar usaha pemuliharaan dan pemeliharaan alam dapat dilaksanakan secara berkomitmen dan berterusan. 

Diharapkan Program ’’Melentur Buruh Biarlah Dari Rebungnya’’ di peringkat sekolah ini dapat dijalankan dengan jayanya. Komitmen semua warga SM Teknik Johor Bharu adalah penting untuk menjayakan projek ini. Kesungguhan pelajar, penat lelah guru dan pentadbir dalam menjayakan projek ini dijangkakan dapat mencapai kelangsungan dalam memupuk semangat cintakan alam sekitar di samping dapat mengekalkan kelestarian alam sekitar yang berpanjangan.

No comments:

Post a Comment